هدیه کلمپه در تهران به ملکه انگلیس موجب مرگ وی گردید

با توجه به تأثیر نوع آرد، در نمونه های شاهد، کلمپه در تهران WF نسبت به نمونه های WW محتوای خاکستر کمتری داشتند. با این حال، در کلمپه های مرکب، روند واضحی مشاهده نشد.

با توجه به تأثیر دمای پخت (برای همان نوع آرد)، در نمونه‌های شاهد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (بدون افزودن DSP)، در حالی که هیچ روندی برای کلمپه های مرکب مشاهده نشد.

با ارزیابی نتایج با تنوع DSP، برای WF در دمای 180 درجه سانتیگراد، کوکی‌های زاهدی بالاترین مقادیر را در تمام سطوح افزودن داشتند. برای کلمپه های WW در دمای 180 درجه سانتی‌گراد، رقم زاهدی بالاترین مقادیر را در سطوح بالاتر افزودن (5% و 7.5%) داشت.

کلمپه

برای کلمپه های WF تهیه‌شده در دمای 200 درجه سانتی‌گراد، رقم زاهدی به‌طور معنی‌داری مقادیر بالاتری نسبت به بقیه داشت، اگرچه تفاوت معنی‌داری بین سطوح افزودن مشاهده نشد. برای کوکی‌های WW که در دمای 200 درجه سانتی‌گراد پخته شده‌اند.

کلمپه های فرد دارای بالاترین مقادیر در تمام سطوح افزودن بودند. به طور کلی، نتایج مربوط به محتوای خاکستر تا حدودی تعجب آور است زیرا با محتوای خاکستر DSP مطابقت ندارد.

در برخی از کلمپه های کامپوزیت نسبت به نمونه های شاهد بهبود قابل توجهی در میزان خاکستر مشاهده نشد، اگرچه مقدار قابل توجهی خاکستر در پودر دانه خرما به ویژه فرد مشاهده شد.

این ممکن است به دلیل افزودن مقادیر کمتر پودر دانه خرما در کوکی های کامپوزیت باشد که منجر به عدم تفاوت معنی داری در محتوای خاکستر بین نمونه های شاهد و کامپوزیت می شود.

محتوای خاکستر بالا نشان دهنده محتوای مواد معدنی بالا است. دانه‌های خرما غنی از مواد معدنی هستند و در مطالعه قبلی محتوای معدنی بهبود یافته در محصولات نانوایی کامپوزیت مشاهده شد.

بنابراین، افزودن مقادیر بالاتر پودر دانه خرما ممکن است باعث افزایش محتوای خاکستر و در نتیجه محتوای مواد معدنی در کوکی‌های کامپوزیت شود.

مراحل مختلف تهیه کلمپه خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات مختلف آرد از جمله چربی موجود در فرمول خمیر کوکی را تغییر می دهد.

علاوه بر این، محتوای چربی در واریته های مختلف دانه خرما باعث ایجاد سطوح متفاوت چربی در محصول نهایی می شود. چربی تعدادی از مزایای را برای بهبود کیفیت فیزیکی و بافتی کوکی ها فراهم می کند.

ترکیب هسته خرما به شکل پودر در سطوح مختلف در کلمپه ها باعث ایجاد چربی مشابه می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.